Jak wygląda proces zakupu urządzeń?

1. Kontakt mailowy lub telefoniczny – rozmowa z doradcą, możliwość wizyty w naszej firmie, możliwość dojazdu do Klienta.
2. Dobór urządzeń do zapotrzebowania Klienta.
3. Przesłanie kompletnej oferty – cena, szczegóły produktu, dane techniczne, warunki gwarancji. Istnieje możliwość wykupienia pakietu wydłużonej gwarancji. Koszt przedłużenia gwarancji obliczany jest indywidualnie i wynosi nie mniej niż 20% wartości netto urządzenia.
4. Mailowe potwierdzenie zakupu – opłacenie faktury proformy (kwota zależna od ustaleń).
5. Przyjęcie zlecenia do realizacji.
6. Sprawdzenie urządzeń przez serwisantów nenpo (ewentualne naprawy/przeróbki w zależności od ustaleń).
7. Informacja o planowanym terminie dostawy.
8. Dostawa i montaż urządzenia przez specjalistów nenpo
8a. Szkolenie produktowe przeprowadzane przez naszych specjalistów
8b. Udzielenie 6 miesięcy gwarancji (urządzenia używane) lub gwarancji producenta (urządzenia nowe).
9. Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich*

*- przy wyborze tej opcji firma nenpo nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w trakcie transportu i/lub w wyniku nieprawidłowego montażu i tym samym nie udziela gwarancji na sprzedane urządzenia oraz nie przyjmuje z tego tytułu żadnych reklamacji.

 

Wysyłka urządzeń na terenie Polski

Kupując u nas urządzenia gastronomiczne możesz skorzystać z dwóch opcji dostawy: za pośrednictwem firm kurierskich lub dostawa przez specjalistów nenpo.

Dostawa kurierem

Wysyłka urządzeń gastronomicznych za pośrednictwem firm kurierskich. Wniesienie oraz montaż leży po stronie kupującego.

Ważne! Przy wyborze tej formy dostawy firma nenpo nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w trakcie transportu i/lub w wyniku nieprawidłowego montażu i tym samym nie udziela gwarancji na sprzedane urządzenia oraz nie przyjmuje z tego tytułu żadnych reklamacji.

Przykładowe koszty standardowej wysyłki:
– paczka do 30 kg: 50-70 zł netto
– paleta 120 x 80 cm: 250-300 zł netto

Transport sprzętów ponadgabarytowych – wystających poza podstawę palety ( 120 x 80 cm ) musi zostać wyceniony indywidualnie. Prosimy o kontakt.

Transport nenpo

Transport nenpo oferuje dodatkowe korzyści takie jak: wniesienie, montaż oraz ewentualny demontaż poprzedniego sprzętu. Wycena odbywa się indywidualnie i jest zależna od wielu czynników, np. odległości, utrudnień przy montażu, np. wnoszenie po schodach czy przeróbka instalacji zasilających, itp.

Pytania dotyczące wyceny prosimy kierować na adres [email protected] lub kontaktować się telefonicznie: 517 848 272.

Ważne! Jeśli wybierasz transport i montaż nenpo, nasza firma bierze pełną odpowiedzialność za sprzedane urządzenia i udziela na nie 6 miesięcznej gwarancji.

 

Wysyłka urządzeń gastronomicznych za granicę

Dostawa kurierem

Wysyłka urządzeń gastronomicznych za pośrednictwem firm kurierskich. Wniesienie oraz montaż leży po stronie kupującego. Koszt wysyłki – wycena indywidualna.

Dostarczamy urządzenia między innymi do krajów takich jak:
Czechy, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Białoruś.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami: 517 848 272 lub [email protected].

 

Gwarancja

Warunki gwarancji używanych urządzeń gastronomicznych

1. Gwarantem jest nenpo sp. z o.o., ul. Genetyczna 37, 05-152 Kazun Polski. Gwarancja jest udzielona na urządzenie określone na fakturze VAT.
2. Gwarancja jest udzielana jedynie na urządzenia, które są dostarczane i montowane przez autoryzowanego serwisanta wskazanego przez nenpo sp. z o.o..
3. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne tkwiące w urządzeniu w okresie 3 miesięcy od daty jego montażu w lokalu Klienta.
4. Istnieje możliwość wykupienia pakietu wydłużonej gwarancji. Koszt przedłużenia gwarancji obliczany jest indywidualnie i wynosi nie mniej niż 20% wartości netto urządzenia.
5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie, ktory zależny jest od dostępnośćci części zamiennych.
6. Reklamowane urządzenie winno być zgłoszone drogą mailową bezpośrednio do opiekuna Klienta lub do działu serwisu ([email protected]).
7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Gwaranta, Gwarant ma prawo obciążyć Kupującego kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
8. Firma nenpo sp. z o.o. plombuje urządzenie w celu ich zabezpieczenia, jeżeli plomba zostanie zerwana lub zniszczona reklamacja będzie rozpatrywana negatywnie.
9. Dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT lub inny dokument poświadczający dokonanie zakupu (protokół dostawy/montażu itp.), a Kupujący kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia gastronomicznego.
10. Nowe urządzenia podlegają gwarancji producenta.
11. Gwarancja nie obejmuje urządzeń wysyłanych przesyłką kurierską według wskazania Kupującego oraz odbieranych osobiście.

Odmowa przyjęcia gwarancji

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
1. stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem albo instrukcją obsługi,
2. uszkodzenia plomby zabezpieczającej firmy nenpo sp. z o.o.
3. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
4. upłynięcia okresu gwarancji,
5. braku dostarczenia projektu technologicznego lokalu z odpowiednim wyprzedzeniem (w przypadku kompleksowego montażu wielu urządzeń ),
6. błędnie przygotowanego lokalu do montaż urządzeń (odpływy, przyłącza, itp.),
7. stwierdzenia niepoprawnego ustawienia urządzeń (zbyt mało miejsca na wentylację, zbyt blisko źródeł ciepła, wilgoci, pyłu itp.)
8. stwierdzenia ingerencji osób nieupoważnionych w ustawienie i podłączenie urządzenia,
9. stwierdzenia próby naprawy przez osoby nieupoważnione,
10. stwierdzenia próby samodzielnej naprawy,
11. stwierdzenia kontynuowania pracy na uszkodzonym urządzeniu,
12. zgłoszenia serwisowego przekraczającego 2 dni robocze od wystąpienia usterki.

Gwarancją nie są objęte wady/usterki:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. uszczelki, żarna, przyłącza, itp.).
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem itp.).
3. Wywołane ustawieniem, pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. w dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia, itp.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami eksploatacyjnymi.
5. Spowodowane wadliwą instalacją użytkownika (elektryczną, hydrauliczną itp.).
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wszelkiego rodzaju płynami.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Powstałe przy zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniu urządzenia wodą o wyższej/niższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez użytkownika czynności konserwacyjnych, czyszczących i obsługowych przewidzianych dla danego urządzenia (np. czyszczenie skraplaczy, odkamienianie, itp.).
10.Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywania napraw, podłączeń i przeróbek przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy albo serwisy nieautoryzowane przez nenpo sp. z o.o..
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.
12. Usterki spowodowane instalacją urządzenia bez jego prawidłowego wypoziomowania.
13. Usterki spowodowane instalacją albo przechowywaniem sprzętu w sposób nie zapewniający dostępu powietrza do elementów wentylacyjnych.
14. Usterki spowodowane podłączeniem urządzenia do sieci przy użyciu przedłużaczy.
15. Usterki spowodowane podłączeniem urządzenia do niewłaściwego źródła prądu albo stosowania prądu o niewłaściwym natężeniu/napięciu.
16. Przy zgłoszeniu nieuzasadnionym (reklamacja rozpatrzona negatywnie) Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę (zgodną z firmowym cennikiem) za diagnozę/naprawę przed wydaniem urządzenia na podstawie wystawionej faktury VAT.

Ważne! Przy zgłoszeniu nieuzasadnionym (reklamacja rozpatrzona negatywnie) Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za diagnozę/naprawę przed wydaniem urządzenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Prosimy o rozważne wzywanie serwisu.